чыгу


чыгу
1. Кайдан да булса китү, ул урынны калдыру. Барган юлдан, юнәлештән читкә китү, күчү, юлын үзгәртү 2. Кая да булса килү, килеп басу, килеп күренү саф алдына ч. . Кайсы да булса якка карау, юнәлгән булу бакчага чыга торган тәрәзә 3. Берәр урында яшәүдән, торудан, булудан туктау төрмәдән ч. 4. Берәр максат белән кая да булса юнәлү, бару, китү ауга ч. Килү, бару эшкә ч. Катнашу, кушылу ярышка ч. 5. күпердән ч. 6. күч. дошман ягына ч. мөселманлыкка ч. 7. ярышта алга ч. 8. илленең аръягына ч. язга ч. 9. хат эченнән фото чыкты суккалый торгач чөй чыкты кул чыгу маңгайдан тир ч. су ярдан ташып чыкты 10. тимгелләр ч. чыгып торган чәчләр 11. теш ч. үләннәр ч. чуан ч. 12. кояш ч. күктә йолдызлар ч. 13. ис. ч. куе төтен ч. 14. җыр тавышы ч. авызыннан сүз ч. 15. чәй яхшы чыккан 16. сугыштан исән-сау ч. заводтан ч. 17. бу газаптан ничек чыгарга 18. балалыктан ч. 19. срогы ч. 20. мәктәптән ч. 21. иреккә ч. пенсиягә ч. 22. җил ч. гауга ч. 23. төрле сәбәпләр ч. фикерләре таркау чыга файда чыкмас 24. авылдан чыккан галимнәр яхшы белгеч чыгар аннан 25. Казанда чыга торган гәзит 26. манифест чыкты 27. җыр ч. яңа чыккан мода 28. доклад белән ч. сүзенә каршы ч. 29. күч. даны чыккан батыр 30. каймак куе чыга 31. яшерен баздан күп бодай чыкты 32. нефть ч. 33. өч сазан чыкты 34. отышка ч. 35. шул фикердән чыгып 36. һәр усаллык шуннан чыга 37. күп акча ч. 38. кияүгә ч. 39. күкәйдән чебеш ч. 40. мәсьәлә чыкты 41. темадан ч. 42. ясин ч. 43. сүзе дөрескә ч. 44. ачу ч. 45. агып ч. елга аша йөзеп ч. постларны тикшереп ч. укып ч. китап басылып ч. кибетләрне йөреп ч. төн буе сөйләшеп ч. тау артынна килеп ч. шунда барып чыгарга

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Смотреть что такое "чыгу" в других словарях:

  • юкка чыгу — (ЮККА ЧЫГАРУ) – 1) Бөтенләй һәм эзсез бетү 2) Кинәт китеп (качып) югалу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • бару — 1. Билгеле бер юнәлештә хәрәкәт итү; юнәлешле хәрәкәттә булу. Ераклашу, китү: киресе: килү 2. Нин. б. объектка юнәлү яки шуңа җитү калага б. . Кем. б. каршына (катына) килү 3. Нин. б. эш башкару максаты белән, берәр якка юнәлү, юлга чыгу яки юл… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җиңү — 1. Сугышта дошман гаскәрен кыру һәм җиңүче булып чыгу, дошманны буйсындыру 2. Ярышта, көрәштә беренчелекне алу, алдынгы булып чыгу. Өстен чыгу. Булдыра алу, үти алу атлар җиңә алмаса, сыерлар бар 3. Кемне яки нәрсәне үзенә буйсындыру, үзе… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • йөрү — 1. Атлап урыннан урынга күчү. Атлау сәләтенә ия булу, хәрәкәт итәрлек хәлдә булу. 2. Хәрәкәттә булу, хәрәкәт итеп тору 3. Транспортта хәрәкәт итү 4. Кая да булса баргалап тору эшкә й. 5. Үтү, керү, чыгу капкадан йөреп булмый 6. Йөреш ясау… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • әйләнү — Үз күчәре тирәсендә борылу; әйләнә буенча хәрәкәт итү. Берәр нәрсә тирәли йөреп чыгу. күч. Кайда да булса яки кем янында да булса даими йөрү, булу, бөтерелү галимнәр тирәсендә ә. . күч. Нин. б эш белән мәшгуль булу, ыгы зыгы килү 2. Бер яктан… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • булу — 1. Чынбарлыкта яшәү, вакыт һәм пространство эчендә урын алып тору; бар булу. 2. Очрау, табылу, туры килү, килеп чыгу мөмкинлек б. 3. Барлыкка килү; ясалу тама тама күл була. Яралу, туу, үсеп чыгу 4. Үсү, уңу (иген һ. б. ш. тур.) 5. Әзер хәлгә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • китү — I. 1. Нин. б. урынны калдыру, кая да булса юнәлү, бару 2. Таралу (дан, сүз һ. б. тур.) 3. Каян да булса башлану авыл артында яланнар китә 4. Дәвам итү, сузылу озакка китү 5. Билгеле бер вакыт үтеп, алдагысы башлану тур. сәгать икенче китте 6. Агу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кору — ф. I. 1. Тиешле юешлеге, дымы бетеп, артык коры хәлгә килү. Парга әйләнү, юкка чыгу, кибү (су һ. б. ш. тур.) 2. Дым җитмәү сәбәпле шиңү, тереклек итүдән туктау 3. күч. Ябыгу, саргаю 4. күч. Авыру, паралич сугу аркасында тереклек хәлен югалту,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тибү — I. 1. Җиргә яки башка нәрсәгә, алга яки артка аяк селтәп бәрү, аяк белән ору. Һөҗүм итеп яки үз үзен саклап, арт аяклары белән ору, бәрү (ат тур.). Аяк белән тибәреп туп һ. б. уйнау тур. 2. Кар астыннан үләнне аяк белән казып табу һәм шул рәвешчә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тишелү — 1. (Тишү) 2. Тишекле булып китү, тишек барлыкка килү 3. Җир астыннан шытып чыгу. Борнау, күкәйдән чыгу (кош балалары тур.) 4. күч. Очлаеп кабарган шештән, чуаннан яки сызлавыктан эрен агып чыгу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге